MISA Panda.NET 2021

Phân mềm kế toán dân sự

MISA Panda.NET 2021 là một giải pháp kế toán hiệu quả cho công tác thi hành án dân sự, đáp ứng các yêu cầu chi tiết của bộ phận kế toán trong quản lý hành chính dân sự. Được xây dựng theo Thông tư số 91/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính, phần mềm này là lựa chọn lý tưởng cho tất cả các đơn vị quản lý hành chính dân sự từ cấp Trung Ương đến cấp huyện.

Tính Năng Chính:

Kế Toán Tiền Mặt:

 • Thu tiền mặt từ các nguồn khác nhau như các khoản phí THA, tiền bán đấu giá tài sản, tiền phải nộp ngân sách.
 • Chi trả tiền mặt cho đương sự, chi tiền tạm ứng cho Chấp Hành Viên.
 • Quản lý tiền gửi ngân hàng, kho bạc và các khoản chi tiêu khác.

Quản Lý Tài Sản – Tang Vật:

 • Theo dõi chi tiết tình hình nhập, xuất, tồn kho tài sản, tang vật theo từng bản án, đối tượng THA, chấp hành viên.
 • Phân phối tiền và tài sản tang vật theo quy định.

Sổ Cái:

 • Thao tác, quản lý các nghiệp vụ liên quan đến chứng từ không thuộc các phân hệ khác.
 • Nhập số dư ban đầu, khóa sổ và bỏ khóa sổ kỳ kế toán.

Các Tiện Ích Khác:

Hỗ trợ thay đổi chấp hành viên, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ và số dư, bảo trì dữ liệu, xuất khẩu và nhập khẩu dữ liệu, in báo cáo, thống kê, tìm kiếm, và nhiều tính năng khác.

Yêu Cầu Hệ Thống:

Phần Cứng:

 • Bộ vi xử lý Intel Dual Core hoặc cao hơn.
 • RAM: 1GB trở lên.
 • Đĩa cứng: 500MB trống hoặc nhiều hơn.
 • Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc tốt hơn.
 • Ổ đọc đĩa CD-ROM: Tốc độ 12X trở lên.

Phần Mềm:

 • Hệ điều hành: Windows XP SP2 trở lên, Windows Vista, Windows 7 hoặc Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008.
 • Bộ gõ tiếng Việt: Unicode.
DOWNLOAD
Leave A Reply

Your email address will not be published.