Nevercenter CameraBag Pro

CameraBag Pro là một công cụ mạnh mẽ dành cho việc chỉnh sửa ảnh và video, nổi bật với hơn 250 bộ lọc một lần nhấp giúp bạn tạo ra những hình ảnh và phim tuyệt đẹp

Camtasia 9

Camtasia 9, được phát triển bởi TechSmith, là phiên bản mới nhất của phần mềm quay và chỉnh sửa video nổi tiếng. Đây là công cụ sáng tạo mạnh mẽ giúp bạn biến mọi ý tưởng video thành hiện thực